کشف علمی

مطالعات مستقل در رابطه با اثربخشی روش تغذیه متابولیک بالانس

مجله تغذیه و متابولیسم" این مطالعه را در اواخر دسامبر 2010 منتشر کرد. این مطالعه نشان می دهد که برنامه متابولیک بالانس یک برنامه کاهش وزن بسیار موثر و موفق است که بر کیفیت زندگی شخصی شما نیز تأثیر مثبت دارد.

این کار با همکاری گروه مدیریت کیفیت و پزشکی اجتماعی مرکز پزشکی دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ آلمان انجام شد. نتایج مطالعه به وضوح نشان می دهد که با روش متابولیک بالانس، افراد دارای اضافه وزن می توانند به طور موثری وزن خود را کاهش دهند و کاهش وزن را در طولانی مدت حفظ کنند.

دانشمندان از بهبود قابل توجه ارزش های خون شرکت کنندگان در طول مطالعه و همچنین اظهارات شرکت کنندگان در برنامه که بیانگر بهبود واضح در کیفیت زندگی شخصی و سلامتی آنها بود، به یک اندازه شگفت زده شدند.

بهبود پایدار کیفیت زندگی

یک معیار کاملاً پذیرفته شده جهانی برای موفقیت طولانی مدت برنامه های کاهش وزن، کاهش وزن اولیه به میزان حداقل 5٪ طی یک دوره حداقل یک ساله است. 62/5 درصد از شرکت کنندگان در برنامه متابولیک بالانس این معیار کاهش وزن را  داشته اند.

در کل 31.1٪ از شرکت کنندگان در برنامه متابولیک بالانس بیش از دو برابر معیار توصیه شد، یعنی بیش از 10٪ از وزن اولیه بدن خود را کاهش داده اند.
در یک مطالعه ارزیابی برنامه های مطرح کاهش وزن، سایر برنامه ها فقط 50٪ از شرکت کنندگان به هدف 5٪ کاهش وزن دست یافتند و تنها 20٪ از شرکت کنندگان حداقل 10٪ از وزن خود را از دست دادند.

.

تغییرات مثبت در کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی شما به وضوح قابل تشخیص است

در ارزیابی نتایج تحقیقات انجام شده، تغییرات مثبت در ارزش های خون مرتبط با کاهش وزن  نشان داده شد. بازتاب شرکت کنندگان در مورد بهبود واضح کیفیت زندگی سالم آنها از دیگر موارد مثبت بود.

در ابتدای این تحقیقات، فقط 38٪ از شرکت کنندگان اظهار داشتند که کیفیت زندگی آنها به هیچ وجه محدود نشده است. بسیاری از شرکت کنندگان از محدودیتهای شدید شکایت داشتند. پس از یک  سال، کیفیت زندگی آنها به طور قابل توجهی بهبود یافته بود: 68٪ از شرکت کنندگان اکنون از کیفیت زندگی خود راضی بودند.

در ابتدای مطالعه، 27٪ از شرکت کنندگان مشکلات جدی سلامتی را گزارش دادند. پس از یک سال، این رقم به 11.3٪ کاهش یافته بود. 

متابولیک بالانس و سندروم متابولیسم

نتیجه دیگر این مطالعه نشان می دهد که تغییر سیستماتیک تغذیه غذایی از طریق  متابولیک بالانس به طور قابل توجهی سندرم متابولیسم (چاقی، دیابت، فشار خون بالا واختلالات متابولیسم چربی) را بهبود می بخشد.

در میان شرکت کنندگان در مطالعه متابولیک بالانس که در ابتدای برنامه از سندرم متابولیسم رنج می بردند، 76٪ از شرکت کنندگان پس از یک سال دیگر معیارهای این تشخیص را نداشتند.