سوخت و ساز بدنتان را از نو بسازید

آیا شما آماده اید تا با یک برنامه غذایی سالم از سوخت و ساز بدنتان حمایت کنید و کیفیت جدیدی از زندگی را تجربه کنید؟

فاکتور های غذایی مختلفی (مانند کربوهیدرات زیاد، مواد غذایی دستکاری شده)  میتواند سوخت و ساز بدن ما را از حالت تعادل و طبیعی اش خارج کند. ولی این اتفاق نمی افتد، چون با برنامه ی غذایی متابولیک بالانس، سوخت و ساز بدنتان را به حالت اصلی اولیه ی سالم خود برمیگردانید. حتی بیماری های مرتبط با رژیم های غذایی نادرست، توسط این برنامه ی غذایی بهبود پیدا میکنند و در نتیجه عامل افزایش کیفیت زندگی تان میشود.

زمانی که احساس عدم سلامتی و یا کمبود انرژی می کنید، تمامی وجودتان تحت تاثیر قرارخواهد گرفت. این حالت تاثیرمستقیم بروی محیط زندگی شخصی و همچنین اجتماعی تان خواهد گذاشت.

سوخت و ساز بدن شما به چه چیزی احتیاج دارد: آنزیم ها و هورمون ها

سوخت و سازبه وسیله ی آنزیم ها و هورمون ها تنظیم می شود.آنها عملکرد حیاتی بدن را کنترل میکنند. آنزیم ها مانند کاتالیزور، عملکرد بدن را به جریان می اندازند ودرپروسه تبدیلات شیمیایی بدن نقش بسیار مهمی بعهده دارند. هورمون ها به وسیله ی غدد درون ریز بدن تولید میشوند (برای مثال هومون انسولین از غده ی پانکراس) و با سیستم های کنترل کننده عملکرد بدن تعامل مستقیم دارند. هورمونها مسئول مدیریت انرژی بدن می باشند.

آنزیم ها و هورمون ها برای حفظ ساختار و عملکردشان، نیاز به مواد بخصوصی دارند که آنها را از مواد غذایی روزانه تهیه می کنند. اگر مواد غذایی مهم و ضروری به بدن نرسند و یا به مقادیر ناکافی استفاده شوند، سوخت ساز شما به آسانی از حالت تعادل خارج می شود. و آن نه تنها منجر به اضافه وزن میگردد بلکه عامل اساسی بیماری های متعدد ناشی از عدم عملکرد صحیح سوخت و سازمی باشد. یکی از بیمارهای ناشی ازعدم سوخت و ساز صحیح، بیماری دیابت نوع دو است که در جوامع امروزه بسیار متداول و در حال افزایش است.

به همین خاطر برنامه غذایی صحیح، پیش نیاز اصلی برای تعادل هورمون و آنزیم هاست. و آن از طریق یک برنامه تغذیه منحصر به فرد جهت تنظیم مجدد متابولیسم بدن امکان پذیر است. توصیه ها در خصوص یک برنامه تغذیه منحصر بفرد براساس ارزش های خونی و داده های فردی می باشد، چرا که هر کدام از ما منحصر به فرد و با عادات غذایی خود می باشیم. شما به بدن خود غذایی را میدهید که واقعا نیازاوست واز این طریق بصورت کاملا طبیعی سوخت و سازبدنتان را ترمیم می کنید.